Στην Πάτρα την επόμενη βδομάδα η Γ.Σ. της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR

Στην Περιφέρεια Πάρνου της Εσθονίας βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας προκειμένου να συμμετάσχει   στη  συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CPMR που πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018.

Στη διάρκεια των εργασιών  πρόκειται να  συζητηθούν θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ άλλων θα αναλυθεί το μείζον ζήτημα που αφορά  το μέλλον της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε., αλλά και ο προϋπολογισμός της Ε.Ε., ζήτημα στο οποίο ο κ. Κατσιφάρας είναι μεταξύ των εισηγητών.

Πρόκειται να αναφερθεί στη  διαμόρφωση  μίας Πολιτικής Θέσης της Διαμεσογειακής Επιτροπής για το μέλλον της Εδαφικής Συνεργασίας στη Μεσόγειο, που θα συζητηθεί και θα λάβει τελική έγκριση στις 28 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Διαμεσογειακής Επιτροπής για το 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα.

«Περιλαμβάνει μια δέσμη συστάσεων και ενδιαφέρουσες σκέψεις σχετικά με τρία μελλοντικά σενάρια για τη βελτίωση της οργάνωσης των Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας σε Μεσογειακό επίπεδο» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια θέση που θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα θεσμικά της όργανα.

Στην Πάτρα η Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR

Η Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR  θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 28 και 29 Ιουνίου 2018. Οι Μεσογειακές Περιφέρειες μέλη της Διαμεσογειακής Επιτροπής, της οποίας πρόεδρος είναι ο κ. Κατσιφάρας,  θα βρεθούν στη Δυτική Ελλάδα, καθώς συναντώνται προκειμένου να συζητήσουν με εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και σημαντικών οργανισμών, να ανταλλάξουν απόψεις και ορθές πρακτικές και να εγκρίνουν τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. Οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στο ξενοδοχείο «Αστήρ». Η Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR  διεξάγεται μια φορά το χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της φετινής Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR θα πραγματοποιηθούν και οι αρχαιρεσίες του οργάνου. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας  θα είναι εκ νέου υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής.

Τι είναι η CPMR

Η CPMR είναι ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε το 1973, με στόχο τη συνένωση εκπροσώπων των Περιφερειών της Ευρώπης, κυρίως των παράκτιων περιοχών, που ενδιαφέρονται για την ισορροπημένη και πολυκεντρική ανάπτυξη της Ευρώπης και επιθυμούν, στα πλαίσια αυτής της προοπτικής, να καθορίσουν και να προωθήσουν τα κοινά τους συμφέροντα.

Σήμερα η CPMR απαριθμεί ως μέλη 150 Περιφέρειες από 28 διαφορετικές χώρες (και κράτη-μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες), αντιπροσωπεύοντας σχεδόν 200 εκ. πολίτες.

Η CPMR είναι το όργανο όπου οι Περιφέρειες μέλη της συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε:

  • Να διασφαλίζεται ότι τα όργανα της ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις λαμβάνουν υπόψη τα κοινά τους συμφέροντα.
  • Να αναπτύσσουν συγκεκριμένα έργα προκειμένου να ενισχύσουν την ανάπτυξή τους και να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα προβλήματα.

και λειτουργεί τόσο ως δεξαμενή σκέψης των Περιφερειών, όσο και ως λόμπι των Περιφερειών.

Η CPMR διαρθρώνεται σε έξι Γεωγραφικές Επιτροπές. Μία εκ των Γεωγραφικών Επιτροπών της CPMR είναι και η Διαμεσογειακή Επιτροπή, που δημιουργήθηκε το 1990 για να εκφράσει τα κοινά συμφέροντα των Περιφερειών που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα, της οποίας Πρόεδρος είναι ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

Σχόλια:

more recommended stories