Συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών με το Yale University

Η συνεργασία αφορά την υλοποίηση του Προγράμματος CBT4CBT για πρώτη φορά στη χώρα μας

Με ιδιαίτερη χαρά και μετά από σχετική πρωτοβουλία του Δρ Δρίτσα Ιωάννη και του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών διευρύνει το πλαίσιο συνεργασίας με την ομάδα του Καθηγητή Dr Kiluk B. από το Πανεπιστήμιο Yale.

Η συνεργασία αφορά την υλοποίηση του Προγράμματος CBT4CBT για πρώτη φορά στη χώρα μας, το οποίο αποτελεί ένα οργανωμένο πλαίσιο on line θεραπείας των εξαρτήσεων σε οπιοειδή και αλκοόλ ως τμήμα ενός ευρύτερου θεραπευτικού πλαισίου δια ζώσης υποστήριξης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει επιβεβαιωθεί ερευνητικά για την αποτελεσματικότητα του από τον αμερικάνικο Οργανισμό κατά των εξαρτήσεων SAMHSA και εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής και σε πολλές άλλες χώρες. Ο κ. Δρίτσας υλοποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα τροποποιημένο στο πολιτισμικό και κλινικό προφίλ των Ελλήνων ασθενών σε συνεργασία με Εθνικούς φορείς κατά των εξαρτήσεων και είναι διαθέσιμο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Σχόλια:

more recommended stories