Σημειώνει σημαντικές επιτυχίες το Πανεπιστήμιο Πατρών στην παγκόσμια κατάταξη QS

Σημειώνει σημαντικές επιτυχίες το Πανεπιστήμιο Πατρών στην παγκόσμια κατάταξη QS World University Rankings by Subject 2019.

Το σύστημα QS World Rankings / Top Universities του οργανισμού QS Quacquarelli Symonds δημοσίευσε τον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματικό πεδίο για το έτος 2019. Στην έκδοση αυτή, κατετάγησαν 1.222 ΑΕΙ βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης με κριτήρια: academic and employer reputation, research citations per paper και h-index. Για το σκοπό αυτό, ο οργανισμός QS κατέγραψε την άποψη 83.000 ακαδημαϊκών και 42.000 εργοδοτών, καθώς και την ανάλυση των επιστημονικών δημοσιεύσεων και βιβλιογραφικών παραπομπών (citations) της έγκυρης επιστημονικής βάσης δεδομένων Scopus, όπου υπολογίστηκαν δεδομένα πενταετίας. Το Πανεπιστήμιο Πατρών σημείωσε σημαντικές επιτυχίες μιας και 12 θεματικά πεδία κατατάσσονται για το 2019 στα επικρατέστερα διεθνώς, με εισαγωγή πέντε (5) νέων θεματικών πεδίων σε σχέση με το 2018.

Συγκεκριμένα:

1. Στην ευρύτερη θεματική περιοχή Engineering & Technology (συνολικό score 67,8), το Παν. Πατρών καταλαμβάνει τη θέση 315 παγκοσμίως. Ειδικότερα, τα θεματικά πεδία του Ιδρύματός μας διατηρούν τη δυναμική τους παρουσία συγκριτικά με τις κατατάξεις της περσινής χρονιάς ενισχύοντας παράλληλα το συνολικό τους score ως εξής: το πεδίο των «Πολιτικών Μηχανικών» (Engineering – Civil & Structural) κατατάσσεται στις θέσεις 151-200 (συνολικό score 66,9), παραμένοντας μεταξύ των αντίστοιχων καλύτερων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πεδίο των «Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών» (Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing) με συνολικό score 62,1 και το πεδίο των «Χημικών Μηχανικών» (Engineering – Chemical) με συνολικό score 61,7 κατατάσσονται στις θέσεις 201-250. Το πεδίο των «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών» (Engineering – Electrical & Electronic) με συνολικό score 61,6 κατατάσσεται στις θέσεις 251-300. Σημαντική αύξηση του συνολικού score παρουσίασε το θεματικό πεδίο των Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (Computer Science & Information Systems) με συνολικό score 59,6 (αύξηση 6%) το οποίο κατατάσσεται στις θέσεις 301-350. {source}<style>.anamesaparag {display:none;}</style> {/source}

2. Στην ευρύτερη θεματική περιοχή Natural Sciences, το θεματικό πεδίο Chemistry (συνολικό score 55,2) κατατάσσεται στις θέσεις 401-450. Τα θεματικά πεδία Materials Science και Physics & Astronomy του Παν. Πατρών εισάγονται για πρώτη φορά στα επικρατέστερα διεθνώς. Συγκεκριμένα, το πεδίο Materials Science με συνολικό score 61,1 κατατάσσεται στις θέσεις 351-400 και το πεδίο Physics & Astronomy με συνολικό score 51,4 κατατάσσεται στις θέσεις 551-600.

3. Στην ευρύτερη θεματική περιοχή Life Sciences & Medicine (συνολικό score 51,0, αύξηση 7%), το θεματικό πεδίο Medicine με συνολικό score 55,3 (αύξηση 9,3%), κατατάσσεται στις θέσεις 401-450. Για πρώτη φορά το θεματικό πεδίο Agriculture & Forestry (συνολικό score 48,1) κατατάσσεται στις θέσεις 251-300.

4. Αξιοσημείωτη είναι η επιτυχία της κατάταξης των πεδίων Economics & Econometrics και Business & Management Studies της ευρύτερης θεματικής περιοχής Social Sciences & Management ως επικρατέστερα διεθνώς. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά κατατάσσονται τα θεματικά πεδία Economics & Econometrics (συνολικό score 53,3) και Business & Management Studies (συνολικό score 52,9) καταλαμβάνοντας τη θέση 401-450.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο Πανεπιστήμιο Πατρών η συστηματική αποτύπωση και υποβολή στοιχείων στους οργανισμούς διεθνών κατατάξεων που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα Τμήματα, τη ΜΟΔΙΠ και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων μας επιτρέπει να διευρύνουμε τις δυνατότητες στοχευμένων δράσεων για την ενίσχυση της θέσης μας διεθνώς τόσο στις γενικές όσο και στις ειδικές κατατάξεις του Ιδρύματός μας.

Σχόλια:

more recommended stories