ΠΑΤΡΑ: Χώρος για καταφύγιο αδέσποτων ζώων

ΠΑΤΡΑ: Χώρος για καταφύγιο αδέσποτων ζώων

Συνεδριάζει το δημοτικό Συμβούλιο στις 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 15.30,  στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

Αγορά ακινήτου (οικοπέδου), για τη δημιουργία Δημοτικού καταφυγίου ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων, στο Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας του κ. Αθανασίου Γκοτσόπουλου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 72/2004 διορθωτική πράξη, επί της υπ’ αριθμ. 2/95 πράξης εφαρμογής, στην περιοχή Αρόη- Σαμακιά- Διάκου- Παγώνα- Γηροκομειό, του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθμ. 133/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος,  Β. Σταμόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
΄Εγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία), σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00035 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – ελεγχόμενη στάθμευση) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, ιδιοκτησίας των κ.κ. Ιωάννη, Νικόλαου και Αλέξιου Πανίτσα, μέσω συμψηφισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31/07 Διορθωτική Πράξη επί της  υπ’ αριθμ. 1/97 Πράξης Εφαρμογής,  στις περιοχές “Μπεγουλάκι – Μακρυγιάννη” του Δήμου Πατρέων (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος,  Β. Σταμόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
Άδεια εγκατάστασης 36 Τηλεπικοινωνιακών καμπίνων του ΟΤΕ Α.Ε, σε διάφορες περιοχές του  Δήμου Πατρέων και στην ευρύτερη περιοχή της Παραλίας Πατρών, στα πλαίσια του έργου: « Ανάπτυξη Δικτύου Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA), σε αστικές περιοχές των πρώην Δήμων Μεσσάτιδας-Παραλίας Πατρών, Α/Κ Λεύκας» (σχετική  η αριθμ. 137/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
Τοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας, αναφερόμενη στην εξέλιξη του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών, στην περιοχή των Υψηλών Αλωνίων (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
Θέσπιση κριτηρίων χορήγησης αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ (σχετική η αριθμ. 139/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος,  Β. Σταμόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
Οριοθέτηση  μιας (1) γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, επί της οδού Θερμοπυλών (σχετική  η αριθμ. 140/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος,  Β. Σταμόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
Οριοθέτηση μιας (1) γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, επί της οδού Καποδιστρίου (σχετική η αριθμ. 141/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος,  Β. Σταμόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων και απαγόρευση στάθμευσης, λόγω διοργάνωσης του 8ου Διεθνούς Σιρκουί Κart Πάτρας-P.I.C.K (σχετική  απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος,  Β. Σταμόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
Έγκριση της αριθμ. 27/2016 μελέτης του έργου «Κατασκευή- επισκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων στο Δήμο Πατρέων», προϋπολογισμού 350.000,00€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
Έγκριση της αριθμ. 13/2016 μελέτης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών και μικρά τεχνικά έργα, στις Τοπικές Κοινότητες Πιτίτσα- Σελλών- Αργυρών- Α. Καστριτσίου του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού 300.000,00€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
α) Έγκριση οριστικής μελέτης του έργου «Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών, υλικών κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, που απαιτούνται για την αντιδρόμηση των οδών Κορίνθου, Κανακάρη, Ναυαρίνου- Εγκατάσταση και λειτουργία και β) Τρόπος εκτέλεσης του έργου» (ορθή επανάληψη της 480/2016 Α.Δ.Σ.). (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
α) Έγκριση του από 13/7/2016 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών και β) Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που αποτελεί συνέχεια του πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια Γραφικής ύλης, Ειδών Γραφείου, Φωτοτυπικού και Μηχανογραφικού χαρτιού, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, στο ΟΤ/ΚΧ 907 επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, της 1ης Ανατολικομεσημβρινής Φάσης Επέκτασης στην περιοχή “Ταραμπούρα”, ιδιοκτησίας κ.κ. Νικολάου Βενέρη και Λεωνίδα Βενέρη, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης» (σχετική  απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος,  Β. Σταμόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ. αριθ. 236/16-4-2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών, αναφορικά με την τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στα Ο.Τ./Κ.Χ. Γ115 (χώρος στάθμευσης) και Γ116 (πλατείας) και δρόμων επί της οδού Μέντορος και ανωνύμου στην Παραλία Προαστείου, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενων τμημάτων ιδιοκτησίας κ. Αργυρόπουλου Κων/νου (σχετική  απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος,  Β. Σταμόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
Εξέταση ενστάσεων αναφορικά με τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο στο ΟΤ 77 (πλάτωμα) στη συμβολή των οδών Αγ. Τριάδος και Ελ. Βενιζέλου, στην περιοχή του παλιού σχεδίου πόλης Πατρών, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου συνιδιοκτησίας κ.κ. Μπουσίου Άννα Μαρίας, Μπουσίου Βασιλικής, κλπ., μετά την υπ. αριθ. 467/29-6-2016 απόφαση Δ.Σ (σχετική  απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος,  Β. Σταμόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
Εξέταση ενστάσεων κατά της αρ. 466/29-6-2016  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Πατρέων, περί οίκοθεν σημειακής τροποποίησης Σχεδίου Πόλης στο Ο.Τ./Κ.Φ. Β32 του Σχεδίου Πόλεως Πατρών της περιοχής Επέκτασης ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ Γλαύκου με: μετατροπή της χρήσης του από κοινωφελή χώρο «Βιολογικού Καθαρισμού» σε κοινωφελή χώρο «Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και Αποτέφρωσης Οστών (σχετική  απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος,  Β. Σταμόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
Διόρθωση της αριθμ. 565/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Ανακατασκευή αρδευτικών αυλάκων Δ.Δ. Αραχωβιτίκων- Δρεπάνου» (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου «Κατασκευή οδών 2013» (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση –Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων (2014)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
Λήψη απόφασης, περί διαθεσιμότητας- επάρκειας προσωπικού (ομάδα έργου), του έργου «Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών, υλικών κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, που απαιτούνται για την αντιδρόμηση των οδών Κορίνθου, Κανακάρη- Ναυαρίνου, εγκατάσταση και λειτουργία», το οποίο θα υποβληθεί στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020- Άξονας προτεραιότητας 3- Κωδ. Πρόσκλησης 37c12a-1 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
Λήψη απόφασης, περί διαθεσιμότητας και επάρκειας προσωπικού, για την οικονομική, τεχνική και διοικητική διαχείριση, στο νέο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, του έργου «Κατασκευή 12ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου  Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
α)Ακύρωση της αριθμ. 54/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, β) Έγκριση οριστικής μελέτης του έργου «Κατασκευή 12ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών και γ) εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου, με επιλογή αναδόχου, με ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
Ακύρωση της αριθμ. 141/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά στην προσωρινή παραχώρηση εδαφικού τμήματος που ανήκει στο  Δήμο Πατρέων, στην εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε, για την ανέγερση του 12ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές Σχολικών κτιρίων Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση- Επισκευή  Δημοτικών κτιρίων (2014)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας παράδοσης υλικού (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και  Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, διαμερίσματα τύπου Α και Β για άτομα με νοητική υστέρηση) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντές).
Εξέταση των υπ’ αριθ. 71511/21-6-2016 και 72448/23-6-2016 αιτήσεων της κας Φασούλη Παρασκευής και της εταιρείας Mojolive, σχετικά με την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του χώρου του Παμπελοποννησιακού Σταδίου (σχετική η υπ’ αριθ. 492/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση της αριθμ. 99/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ, η οποία αφορά στην τροποποίηση του άρθρου 2 του Κανονισμού εσωτερικών υπηρεσιών του (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).
Έγκριση της αριθμ. 250/2016 απόφασης του Δ.Σ του ΚΟΔΗΠ, η οποία αφορά στην τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).
Έγκριση σχετικής απόφασης του Πολιτιστικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2016 (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
Παραχώρηση χρήσης δημοτικών γηπέδων σε Αθλητικούς Συλλόγους,  για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
Επιβολή προστίμου, για παράνομη επιγραφή (ΑΧΑΪΚΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ- STEAK) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση δαπάνης, για την ενημέρωση των δημοτών, μέσω των τοπικών ΜΜΕ, σχετικά με το Κυκλοφοριακό και το σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης, για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών, τακτικών και αναπληρωματικών μελών, τους Διεθνούς, Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την Προμήθεια απορριμματοφόρων, τύπου πρέσσας, για την Δ.Ε. Δ. Πατρέων, της υπ’ αριθμ. 2/2016 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχ/κού εξοπλισμού (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ), ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ Ά ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΄Β ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Έργα συντήρησης και συμπλήρωσης υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων» Δήμου Πατρέων  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αξεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς- Πρόεδρος Επιτροπής).
Διαγραφή οφειλής (Τ. Αγούδημος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Π. Λαδά- Ορφανού) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Γ. Λαμπρόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Α. Μελισσαροπούλου και Θ. Πανουτσόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών, από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ., ποσού 5.857,14€ (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Σχόλια:

more recommended stories