ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιδότησης για νέες επιχειρήσεις

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιδότησης νέων επιχειρηματιών

Πρόγραμμα επιδότησης ανέργων προκειμένου να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση προκηρύσσει το αμέσως επόμενο διάστημα ο ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα, η επιδότηση του οποίου μπορεί να φτάνει ακόμα και τα 20.000 ευρώ, έχει στόχο να στηρίξει την επιχειρηματικότητα των νέων μέσω της δημιουργίας καινούργιων επιχειρηματικών και της χρηματοδότησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους του ΟΑΕΔ, στόχος είναι το πρόγραμμα να καλύψει 10,000 άνεργους ενώ κάθε νέος επιχειρηματίας θα λαμβάνει ποσό από 15 έως 20 χιλιάδες ευρώ, ως κεφάλαιο κίνησης.

Το κονδύλι του προγράμματος θα φτάσει στα 45 εκ. ευρώ και θα περιλαμβάνει, εκτός από την χρηματοδότηση, πρόγραμμα συμβουλευτικής (coaching και mentoring).

Στη διαδικασία, ενεργό συμμετοχή θα έχουν και οι κοινωνικοί εταίροι, ειδικά στο σκέλος της τεχνικής υποστήριξης και της συμβουλευτικής των νέων επιχειρηματιών.

Σχόλια:

more recommended stories