Δυτ. Ελλάδα: Νέο πρόγραμμα voucher για άνεργους 29 – 64 ετών – Ολες οι ειδικότητες

Το νέο πρόγραμμα για 26 χιλιάδες ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, με εγγυημένη απασχόληση έξι μηνών σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, θα αρχίσει να υλοποιείται στα μέσα Μαρτίου. Πρόκειται για το αναθεωρημένο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης και απασχόλησης, voucher 29-64, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, το οποίο ανακλήθηκε στα τέλη του περασμένου Μαΐου λόγω ανεπαρκούς και μεροληπτικού σχεδιασμού.

Με τον ανασχεδιασμό που έγινε τους τελευταίους μήνες από το γραφείο της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, Ράνιας Αντωνοπούλου, το πρόγραμμα, με τον ίδιο προϋπολογισμό, απευθύνεται σε 26.000 χιλιάδες άνεργους και όχι σε 16.000 που προβλεπόταν αρχικώς.

Στο εξής, όλοι οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν υψηλότερες αποδοχές και θα τους παρέχεται εγγυημένη απασχόληση σε ιδιωτικές εταιρίες για έξι μήνες, σε αντίθεση με τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος που περιλάμβανε εγγυημένη απασχόληση μόνον για το ένα τέταρτο των ωφελουμένων. Με το νέο σχεδιασμό ο άνεργος που θα προσληφθεί, θα λαμβάνει, μαζί με την εργοδοτική συμμετοχή, 5.500 ευρώ, ενώ με τον αρχικό ο άνεργος λάμβανε μόλις 1.600 ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Το νέο πρόγραμμα αφορά σε 10 κλάδους της ελληνικής οικονομίας και σε 44 ειδικότητες και όχι σε 3 που προβλεπόταν αρχικώς.

Με το νέο σχεδιασμό, οι άνεργοι θα λαμβάνουν, ανά ειδικότητα, πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων που για πρώτη φορά θα βασίζεται σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής, το οποίο είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τα ΚΕΚ.

Η ορθολογικότερη αναμόρφωση του προγράμματος επιτεύχθηκε διότι η ηγεσία του υπουργείου βελτίωσε προς όφελος των ανέργων την αναλογία της κατανομής των κονδυλίων. Στο νέο πρόγραμμα το 80% των 112 εκατ. κατευθύνεται για ενίσχυση των ανέργων και μόλις το 20%στους φορείς κατάρτισης. Ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος διέθετε το 75% του προϋπολογισμού στους φορείς πρακτικής κατάρτισης και το υπόλοιπο 25% στους ανέργους.

Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει, για πρώτη φορά, τη διαμόρφωση και τη διάθεση συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών των ειδικοτήτων στους παρόχους κατάρτισης, προκειμένου να υπάρχει ενιαίο σώμα γνώσεων και δεξιοτήτων που θα παρέχεται στους ανέργους και όχι κάθε πάροχος να σχεδιάζει από μόνος του το πρόγραμμα σπουδών. Επίσης, θα δημιουργηθούν οδηγοί κατάρτισης που θα πρέπει να ακολουθούν οι πάροχοι κατάρτισης.

Συνολικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει 130 ώρες κατάρτισης και συμβουλευτική καθοδήγηση για την επιλογή από τους ανέργους του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν με βάση το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, την πιθανή εργασιακή εμπειρία τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και εν γένει τα ενδιαφέροντά τους. Η επαγγελματική συμβουλευτική θα δίδεται με τη μορφή εξατομικευμένης παρέμβασης, αλλά και ομαδικής συμβουλευτικής υποστήριξης. Θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 6 συνεδρίες, εκ των οποίων, 2 από αυτές θα παρέχονται σε ομαδική βάση και σε ωφελούμενους με κοινά επαγγελματικά χαρακτηριστικά ή κοινούς επαγγελματικούς στόχους.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020 από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΡΙΘ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ

1

ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

3

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

4

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (MERCHANDISER)

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (MERCHANDISER)

LOGISTICS

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ

5

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

6

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ

7

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ

8

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ & ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ & ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

9

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

10

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ

11

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

12

ΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

13

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΗΣ – ΥΔΡΟΒΟΛΙΣΤΗΣ)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΗΣ – ΥΔΡΟΒΟΛΙΣΤΗΣ)

14

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

15

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ

16

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ – ΜΟΝΩΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ – ΜΟΝΩΤΗΣ

17

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

18

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

19

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ

20

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

21

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

22

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

23

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

24

TΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

25

TΕΧΝΙΤΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

26

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΓΥΨΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ

27

ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ

ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ

28

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

29

ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

30

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

31

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

32

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

33

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ

ΤΠΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ

34

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

35

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

       ΤΕΧΝΙΚΟΣ           ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ        Η/Υ SOFTWARE

36

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

37

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

38

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ

39

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

40

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

41

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ

42

ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

43

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ

44

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Σχόλια:

more recommended stories