Αύξηση του βασικού μισθού των «ντελιβεράδων» – Τα νέα ποσά

Αύξηση του βασικού μισθού των «ντελιβεράδων» – Τα νέα ποσά

Υψηλότερα ποσά στον κατώτατο μισθό για τους εργαζόμενους στα καταστήματα εστίασης προβλέπει απόφαση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

Η απόφαση αυτή προβλέπει ότι ο βασικός μισθός των βοηθών (κατηγορία στην οποία ανήκουν οι διανομείς φαγητού) θα είναι αισθητά υψηλότερος από τα 586 ευρώ που προβλέπει σήμερα η εθνική σύμβαση εργασίας για όσους είναι άνω των 25 ετών.

Ο μισθός για τους διανομείς, ορίζεται από τον ΟΜΕΔ στα 657 ευρώ ενώ ο μισθός για τους λαντζέρηδες και τους βοηθούς στα καταστήματα εστίασης διαμορφώνεται στα 656 ευρώ.

Παράλληλα, στην απόφαση του διαιτητικού οργάνου προβλέπεται επίδομα γάμου 10% αλλά και επίδομα τριετιών επίσης 10% επί του βασικού μισθού.

Στους«ντελίβερι» δίδεται επίσης επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών 10% επί του βασικού μισθού.

Ακόμα, στην απόφαση αναφέρεται ότι απαγορεύεται να παρακωλύεται ή να παρακρατείται το φιλοδώρημα στους σερβιτόρους ή η με οποιοδήποτε τρόπο κατακράτηση των ποσοστών τους.

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ

Απόφαση για κατώτατους μισθούς που αφορούν τις ειδικότητες των εργαζομένων στις αλυσίδες εστίασης (fastfood) και είναι αισθητά υψηλότεροι από τους κατώτατους μισθούς που προβλέπονται στην Εθνική γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εξέδωσε ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Σύμφωνα με την απόφαση του ΟΜΕΔ οι βασικοί μισθοί όπως αυτοί των αρχιμαγείρων εκκινούν από τα 940,76€ ενώ οι βασικοί μισθοί για παράδειγμα των βοηθών αρχίζουν από τα 655,37€ και των διανομέων (delivery) φαγητού στα 657,70 ευρώ. Επισημαίνεται πως ο κατώτατος μισθός της Εθνικής σύμβασης Εργασίας για εργαζόμενους άνω των 25 ετών είναι 586,08 ευρώ μικτά το μήνα. Επίσης, η διαιτητική απόφαση καθορίζει κατώτατο μισθό για τους βοηθούς – λαντζέρηδες των αλυσίδων εστίασης που είναι άνω των 18 ετών μηνιαίο μικτό μισθό τα 656,86 ευρώ, όταν η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση προβλέπει μικτό μισθό 510 ευρώ για εργαζόμενους κάτω των 25 ετών.

Τα βασικά σημεία της απόφασης του ΟΜΕΔ

  1. Oι έγγαμοι διανομείς δικαιούνται επίδομα γάμου 10% επί του βασικού μισθού, και επιδόματος τριετιών 10% επί του βασικού μισθού και μέχρι συμπληρώσεως τριών τριετιών.
  2. Επίσης καταβάλλεται στους διανομείς και επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών 10% επί του βασικού μισθού.
  3. Στους σερβιτόρους και τους βοηθούς των καταστημάτων τους απασχολουμένους κατά τις Κυριακές, και τις εξαιρετέες εορτές και νύκτες, χορηγείται από τον εργοδότη τους προσαύξηση εκ ποσοστού 75% και 25% αντιστοίχως, υπολογιζόμενη επί του ισχύοντος γενικού κατωτάτου νομίμου ημερομισθίου. Ως νύκτα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από της 10ης εσπερινής μέχρι 6ης πρωινής. Η Κυριακή λογίζεται από τις 12 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (24.00) προς Κυριακή και λήγει τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα (24.00).
  4. Η απόφαση αναφέρει ρητά ότι απαγορεύεται στους καταστηματάρχες να παρακωλύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπον την είσπραξη εκ μέρους των σερβιτόρων φιλοδωρήματος επί του λογαριασμού.
  5. Επίσης, επισημαίνει ότι καταργείται «πάσα κατά συνήθεια ή διά συμβάσεως κατακράτηση των ποσοστών των σερβιτόρων».
  6. Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται έκτακτα σε χώρους όπως οικίες κ.λπ. που δεν έχουν την ιδιότητα της επιχείρησης (άδεια εργασίας) και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα για τον ιδιώτη, θα λαμβάνουν οι μεν σερβιτόροι ημερομίσθιο 63,48 ευρώ, οι δε βοηθοί σερβιτόροι ημερομίσθιο 46,21 ευρώ.
  7. Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευμάτων (Catering), θα αμείβονται κατ’ επιλογήν των εργαζομένων που διατυπώνεται πριν την έναρξη της έκτακτης εργασιακής σχέσεως, είτε με ποσοστά επί των λογαριασμών των πελατών, είτε με ημερομίσθιο το οποίο ανέρχεται για μεν τους σερβιτόρους από 1.1.2016 63,48 ευρώ, για δε τους βοηθούς σερβιτόρους ημερομίσθιο 46,21 ευρώ (άρθρο 54 του Ν. 2224/1994). Τι προβλέπεται για τα επιδόματα

Τι προβλέπεται για τα επιδόματα

Σύμφωνα με την απόφαση του ΟΜΕΔ χορηγούνται και τα κάτωθι επιδόματα υπολογιζόμενα επί των βασικών μισθών τους.

α) Επίδομα Γάμου: ποσοστό 10%, όπως ορίζεται και για διανομείς.

β) Εποχικής απασχόλησης: Στο προσωπικό κουζίνας, που εργάζεται εποχικώς χορηγείται κάθε μήνα επίδομα εποχιακής απασχόλησης εκ ποσοστού 10%, υπολογιζόμενο επί των ως άνω βασικών μισθών.

γ) Τουριστικής εκπαίδευσης: Στους μισθωτούς που είναι πτυχιούχοι τουριστικών σχολών καθώς και στους αποφοίτους Σχολής Θαλαμηπόλων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας χορηγείται επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης εκ ποσοστού 15%, 10% για τους αποφοίτους των μέσων τουριστικών σχολών και τους αποφοίτους σχολών μετεκπαιδεύσεως και 6% για τους αποφοίτους της ταχύρρυθμου εκπαιδεύσεως, υπολογιζόμενο επί των βασικών μηνιαίων μισθών τους.

δ) Ανθυγιεινής εργασίας: Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στους μαγείρους Βοηθούς μαγείρων, και όλους εν γένει τους εργαζομένους εντός του χώρου της κουζίνας των εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπάρ, ουζερί, νυκτερινών κέντρων, κέντρων διασκεδάσεως και παντός εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήμα εστιατορίου εκ ποσοστού 10%. Το επίδομα υπολογίζεται επί των βασικών μηνιαίων μισθών και ημερομισθίων αντίστοιχης ειδικότητας εργαζομένων. Ταμειακό επίδομα ποσοστού 5% επί του βασικού μισθού σε όλους τους ταμίες.

Η υπ’ αριθ. 5/2018 Διαιτητική Απόφαση του ΟΜΕΔ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης (ταχυφαγεία) με περίοδο ισχύος από 29.03.2017 έως 29.03.2018 κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας στις 20/4/2018 και στην τριμελή επιτροπή διαιτησίας συμμετείχαν η κ. Μίρκα Καζιτόρη (πρόεδρος) και οι Κωνσταντίνος Κρεμαλής (μέλος) και Δημήτριος Βερβεσός (μέλος) .

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της απόφασης, αυτή αφορά την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΕ-ΥΤΕ) και τον Σύνδεσμο Επωνύμων Οργανωμένων Αλυσίδων Εστίασης (ΣΕΠΟΑ).

πηγή dikaiologitika, news247

Σχόλια:

more recommended stories