Έρχονται 16 προσλήψεις οκταμηνιτών στο Δήμο Πατρέων

Έρχονται 16 προσλήψεις οκταμηνιτών στο Δήμο Πατρέων

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι για όλες τις τελευταίες θέσεις εργασίας που αφορούν την Πάτρα (ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ)

Εγκρίθηκαν σήμερα απο το Υπουργείο Εσωτερικών κατόν δεκαπέντε (115) προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε δήμους, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Από τις προσλήψεις στους δέκα δήμους προκαλείται δαπάνη ποσού ενός εκατομμύριου εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ (1.078.470€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι για όλες τις τελευταίες θέσεις εργασίας που αφορούν την Πάτρα (ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ)

Οι θέσεις:

ota1.jpg

Σχόλια:

more recommended stories