Πάτρα: 10.000 ευρώ επιδότηση σε κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία μέσω ΕΣΠΑ

[quote_regular name=”” icon_quote=”no”][/quote_regular]Οι προϋποθέσεις για την επιδότηση

Το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ: «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης», προϋπολογισμού 65 εκατομμυρίων ευρώ, επιδοτεί πρώην άνεργους που άνοιξαν κάποια επιχείρηση καθώς εταιρείες και συνεταιρισμούς που έκαναν προσλήψεις ανέργων.

Σύμφωνα με την «Ημερησία», οι προϋποθέσεις για την επιδότηση, είναι οι παρακάτω:

-Μπορείτε να λάβετε έως και 10.000 ευρώ εάν είστε πρώην άνεργος και κάνατε έναρξη επαγγέλματος από την 01/01/2014. Με την δέσμευση, όμως, πως για διατηρήσετε σε λειτουργία την επιχείρησή σας για ένα χρόνο μετά από την ημερομηνία έγκρισης της επιδότησης.

-Τα 450 ευρώ δικαιούνται μηνιαίως όσες επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί αύξησαν τις θέσεις εργασίας τους μετά την 01/01/2015 με μία ή περισσότερες προσλήψεις ανέργων. Οι προσλήψεις πρέπει να αφορούν στο χρονικό διάστημα από 01/01/2015 έως 31/08/2015 με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους ή και μερικής απασχόλησης. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως οι συμβάσεις πρέπει να έχουν ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και να διατηρηθούν καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος. Δεν έχουν δικαιώμα επιδότησης όσοι μείωσαν το προσωπικό που είχαν τον Δεκέμβριο του 2014.

Οι καταλυτικές ημερομηνίες είναι η Δευτέρα (23/11/2015) για όσους έχουν έδρα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων και η Τρίτη (01/11/2015) για όσους η έδρα τους είναι στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Σχόλια:

more recommended stories