Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 |

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΠΑΤΡΑ

Πάτρα: Ανάγκη εξασφάλισης νέων υδροφορέων για την ύδρευση της πόλης

Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι η ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ Ανδρέα Παπανικήτα «για ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση της ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας και των αναγκαίων έργων που διεκδικούμε».

Τη σχετική απόφαση της ΔΕΥΑΠ, μετέφερε στο Σώμα ο κ. Παπανικήτας, αναφέροντας τα εξής:

«Όλες οι εξελίξεις, διεθνώς στην ΕΕ και στη χώρα μας επιβεβαιώνουν τις αρνητικές για το λαό συνέπειες της πολιτικής της άρχουσας τάξης και της ΕΕ, για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι δυο γαλλικά διεθνικά μονοπώλια, η «Suez» και η «Vivendi Enviroment», ελέγχουν περίπου το 70% της αγοράς υδάτινων πόρων παγκόσμια.

Η αύξηση της τιμής του νερού συμβαδίζει με τα σχέδια των μονοπωλίων σε ολόκληρη την ΕΕ, για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, που δεν αφορά μόνο τις μεγάλες εταιρείες, αλλά και τις μικρότερες (ΔΕΥΑ). Ιδιωτικοποίηση που θα οδηγήσει σε νέες δραματικές αυξήσεις των τιμολογίων λαϊκής κατανάλωσης, επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων στον κλάδο και αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού με γνώμονα την κερδοφορία των συγκεκριμένων μονοπωλιακών ομίλων.

Μέσα στο σημερινό πλαίσιο, οι δημοτικές επιχειρήσεις για να μείνουν κερδοφόρες, είναι υποχρεωμένες να επιβαρύνουκού Δήμου, με την διαχείριση 141.500 υδρομέτρων, τη διάθεση και επεξεργασία των λυμάτων και την κατασκευή έργων απορροής ομβρίων για την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης.

Οι ΔΕΥΑ σύμφωνα με τον Ιδρυτικό Νόμο 1069/80 είναι Δημοτικές Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Κοινωφελούς Χαρακτήρα Ειδικού Σκοπού και ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Την ώρα που η φορολεηλασία των λαϊκών εισοδημάτων περισσεύει και απαλλάσσονται σκανδαλωδώς μεγάλες επιχειρήσεις, οι ΔΕΥΑ φορολογούνται, όπως οι εμπορικές επιχειρήσεις και επί πλέον η αξία του νερού επιβαρύνεται με ΦΠΑ.  Η ΔΕΥΑ Πάτρας πληρώνει φόρο για την χρήση 2015 1.635.000,00€, δηλ. πληρώνει ο Πατραϊκός λαός μέσω των λογαριασμών της ΔΕΥΑΠ. Το ίδιο συμβαίνει και με το τιμολόγιο της  ΔΕΗ όπου εντάσσεται στο οικιακό και όχι στο βιομηχανικό τιμολόγιο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ΔΕΥΑΠ από τη διαφορά της τιμολόγησης (μεταξύ βιομηχανικού και οικιακού τιμολογίου) χαρίζει στη ΔΕΗ περίπου 700.000,00€ το χρόνο,από το σύνολο των 3.400.000,00€ που είναι η ετήσια κατανάλωση, πάλι λεφτά από τη φορολογία του πατραϊκού λαού.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Εφαρμόζονται πλήρως οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου ως προς το προσωπικό με αναστολή των προσλήψεων και τις μειώσεις των αποδοχών τους.

Η μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων από 228 άτομα για τις ανάγκες του πρώην Καποδιστριακού Δήμου, σε 163 σήμερα για τις ανάγκες του Καλλικρατικού Δήμου.

Η Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση της ΔΕΥΑΠ συνέβαλλαν σε θετική για τους εργαζόμενους απόφαση, η οποία τελεσιδίκησε μετά από κατά πλειοψηφία απόφαση του Δ.Σ. να μην ασκήσει έφεση στην απόφαση, για επιπλέον μείωση 25% στις αποδοχές των εργαζομένων.

Η Δημοτική Αρχή στηρίζει τις διεκδικήσεις που αφορούν την ανάκτηση όλων των μισθολογικών απωλειών των εργαζομένων, στο επίπεδο του 2009 (επίδομα αδείας, δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα). Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, αποφάσισε κατά πλειοψηφία και δόθηκε εντολή στη Διοικητική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ να εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα του Δώρου Χριστουγέννων για το έτος 2015.

Την απόφαση αυτή κοινοποιήσαμε στα Υπουργεία και τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες των Κομμάτων (πλην της Χρυσής Αυγής), από τις οποίες μόνο η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κ.Κ.Ε. έκανε παρέμβαση στη Βουλή. Οι ελεγκτικές αρχές απέρριψαν το αίτημα και επέστρεψαν τα εντάλματα. Θεωρούμε την απόφαση άδικη και θα διεκδικήσουμε μαζί με τους εργαζομένους να δοθεί.

Για την βελτίωση και ανατροπή των δυσκολιών και καταστάσεων η Διοίκηση διεκδικεί:

1. Την άμεση πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού ΠΕ και ΤΕ για την στελέχωση όλων των Υπηρεσιών.

2. Την απαλλαγή από φορολόγηση των θετικών αποτελεσμάτων των ΔΕΥΑ ως Κοινωφελή Επιχείρηση και την κατάργηση του ΦΠΑ στη τιμή του νερού.

3. Κατάργηση του ΦΠΑ στην τιμή του νερού.

4. Την τιμολόγηση από τη ΔΕΗ με βιομηχανικό τιμολόγιο για τις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος.

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑΠ που διαμορφώθηκε την 1-1-2015 και συνεχίστηκε και από 1-1-2016 έχει τα εξής χαρακτηριστικά.

  1. Μείωση της τιμής του νερού σε μικρές και μεσαίες καταναλώσεις
  2. Συνέχιση της Κοινωνικής πολιτικής, συμπεριελήφθησαν οι μακροχρόνια άνεργοι.

Από 700 ωφελούμενες οικογένειες την 1-1-2015, στις 31-12-2015 καταγράφονται 3.000 περίπου οικογένειες.

Στόχος να  μη μείνει λαϊκό νοικοκυριό χωρίς νερό, να ελαφρυνθεί όσο γίνεται στην τιμολογιακή πολιτική του νερού.

 

ΥΔΡΕΥΣΗ

Η ΔΕΥΑ Πάτρας έχει την ευθύνη διαχείρισης 2 διυλιστηρίων επεξεργασίας νερού, 97 γεωτρήσεων, αντλιοστασίων και δίκτυο μήκους περίπου 1.000 χιλιομέτρων.

Η διάθεση πόσιμου νερού για ύδρευση του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Πατρέων, γίνεται αφενός από το διυλιστήριο του Ριγανόκαμπου δυναμικότητας 2.500 m3/h, το οποίο τροφοδοτείται κυρίως από τα νερά του ποταμού Γλαύκου και κατά τη θερινή περίοδο, ενισχύεται με το νερό 10 γεωτρήσεων και αφετέρου από το διυλιστήριο του Ταραμπουρα (Μακρυγιάννη), δυναμικότητας 1.500 m3/h, που λειτουργεί κυρίως τη θερινή περίοδο και τροφοδοτείται από 17 γεωτρήσεις.

Το δίκτυο ενισχύεται επίσης κατά τη θερινή περίοδο τοπικά από 6 γεωτρήσεις.

Οι πρώην Καποδιστριακοί Δήμου Ρίου-Μεσσάτιδος, Παραλίας και Βραχνεϊκων τροφοδοτούνται κυρίως από 64 γεωτρήσεις και εν μέρει από το Διυλιστήριο του Ταραμπούρα και τοπικές πηγές.

Η ποσότητα νερού που απαιτείται για την ύδρευση της Πάτρας, σύμφωνα με στοιχεία του 2015, ανέρχεται σε 38.000.000 m3 περίπου, ενώ η βεβαιωμένη ποσότητα (μέτρηση υδρομέτρων) ανήλθε σε 15.386.634 m3, δηλ. το ατιμολόγητα νερό αποτελεί το 60% περίπου του παραγόμενου (55% στον πρώην Δήμο Πατρέων και 73% στους περιφερειακούς Δήμους).

Οι αιτίες που συμβάλλουν στο μεγάλο ποσοστό ατιμολόγητου νερού εντοπίζονται κυρίως στις διαρροές και σε παλαιά δίκτυα.

 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΥ

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα ως γεωγραφική περιοχή στο σύνολό της, δεν αντιμετωπίζει, πρόβλημα έλλειψης νερού -οι διαθέσιμες ποσότητες αρκούν για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της, το διαθέσιμο υδάτινο δυναμικό δεν αξιοποιείται ορθολογικά και δεν κατανέμεται σωστά ανάλογα με τις ανάγκες, σε κάθε περιοχή, δεν υπάρχουν τα αναγκαία έργα υποδομής, για τη συγκέντρωση, τη διοχέτευση και την κατανομή των διαθέσιμων νερών.

Με τα παραπάνω δεδομένα γίνεται κατανοητό αφενός η ανάγκη εξασφάλισης νέων υδροφορέων και αφετέρου η διαχείριση και εξοικονόμηση του νερού γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί το νερό ότι υπάρχει σε επάρκεια.

Το υπό κατασκευή Φράγμα Πείρου-Παραπείρου μπορεί να αποτελέσει τον κύριο υδροφορέα για την ύδρευση της Πάτρας. Η σύμβαση για την κατασκευή του φράγματος, προβλέπει τη δημιουργία φορέα διαχείρισης με τη μορφή Α.Ε. θέση που φυσικά διαφωνούμε. Η παρέμβασή μας είχε σαν αποτέλεσμα την αποτροπή δημιουργίας τέτοιου είδους φορέα διαχείρισης.

Στα πλαίσια αυτά προτείνεται από διάφορους φορείς η δημιουργία ενός διαδημοτικού φορέα διαχείρισης του φράγματος. Η λογική δημιουργίας του φορέα αυτού είναι μέσα στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας και του κερδοφόρου φορέα.

Η διαχείριση του Φράγματος Πείρου-Παραπείρου, πρέπει να γίνεται από Εθνικό Δημόσιου Οργανισμό Υδάτινων Πόρων και ο οποίος θα διαθέτει περιφερειακά παραρτήματα κατά Υδατικά Διαμερίσματα θα χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, θα προβαίνει σε προσλήψεις, θα σχεδιάζει, θα υλοποιεί το έργο και θα κάνει παρεμβάσεις για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και κατά λεκάνη ώστε να εξασφαλίζεται το νερό σε επάρκεια φθηνό και υγιεινό για όλους.

Διεκδικούμε άμεσα να υδροδοτηθεί η πόλη από τον ταμιευτήρα της Βαλμαδούρας.

Έχοντας γνώση των προβλημάτων και των δεδομένων που διαμορφώνονται διεκδικούμε τη χρηματοδότηση για τη κατασκευή έργων που αφορούν την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων και προβληματικών δικτύων σε όλη την έκταση του Δήμου, την κατασκευή συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου όλων των εγκαταστάσεων, την κατασκευή νέας δεξαμενής στο διυλιστήριο στο Ριγανόκαμπο και την εγκατάσταση υδρομέτρων ΑΜR.

Η ΔΕΥΑΠ ολοκλήρωσε μελέτες και έχει υποβάλλει αντίστοιχα αιτήματα για ένταξη στο ΕΣΠΑ.

Ήδη έχουμε πάρει ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της επάρκειας του νερού και αναφέρονται στην εισήγηση αναλυτικά.

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Και στον τομέα αυτό, έχουμε παραλάβει μια συγκεκριμένη υποδομή.

Για την διάθεση των λυμάτων υφίσταται αποχετευτικό δίκτυο αποτελούμενο από παντορροϊκούς και χωριστικούς αγωγούς μήκους 400 χιλιομέτρων περίπου.

Το δίκτυο καλύπτει το 75% περίπου της έκτασης του Δήμου με αποτέλεσμα χιλιάδες νοικοκυριά να χρησιμοποιούν βόθρους με το ανάλογο κόστος για την αποκομιδή των βοθρολυμάτων αλλά και σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η επεξεργασία των λυμάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του βιολογικού, δυναμικότητας 1.500-1.800 m3/h με τη μέθοδο της βιοεξυγίανσης ή βιοενίσχυσης η οποία είναι μια οικολογική μέθοδος για την αποδόμηση των ρυπαντών ευρέως διαδομένης παγκοσμίως και βρίσκει εφαρμογής σε μεγάλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Αποτέλεσμα της παραπάνω μεθόδου είναι η μείωση της λυματολάσπης για την διάθεση της οποίας τα προηγούμενα χρόνια η ΔΕΥΑΠ διέθετε το ποσό του 1.100.000,00€ το χρόνο.

Για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας και την μείωση των οχλήσεων πάρθηκαν άμεσα μέτρα στα οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω έργα συνολικού κόστους 260.000,00€ χρηματοδοτούμενα από τα αποθεματικά της ΔΕΥΑΠ. Γνωρίζοντας την επιβάρυνση της περιοχής στο χώρο που λειτουργεί ο βιολογικός, πέρα από τα μέτρα που αναλυτικά αναφέρουμε στην εισήγηση, υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΠ, για αναγκαίες αποζημιώσεις. Έχει ασκηθεί έφεση από το Δήμο Πατρέων, ώστε να ισχύσει η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για μηδενικά δημοτικά τέλη στην περιοχή του βιολογικού, απόφαση που πρόσφατα ακύρωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Με τα πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν με μικρής διάρκειας καταιγίδα, αναδείχθηκε το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης έργων υποδομής για την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης.

Οι μελέτες που υπάρχουν στη ΔΕΥΑΠ καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος αλλά και το μέγεθος του κόστους των έργων τα οποία προϋπολογίζονται στα 90.000.000,00€ (κατασκευή βασικών συλλεκτήρων ομβρίων περιοχής Μποζαϊτίκων, Αγυιάς και από Αράτου έως Γλαύκου) και τα οποία είναι αδύνατο να κατασκευαστούν από τους πόρους της ΔΕΥΑΠ και κατ’ επέκταση μέσω της ανταποδοτικότητας.

Απαιτούμε τη χρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους για την κατασκευή των έργων και όχι την ελεημοσύνη με μορφή αποζημίωσης σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων.

Συνοψίζοντας γίνεται φανερό ότι μέσα στο σημερινό πλαίσιο του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και των δεσμεύσεων της ΕΕ, δεν πρόκειται να διασφαλισθεί μια φιλολαϊκή διαχείριση του νερού, ούτε η ουσιαστική ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.  Η διαχείριση του νερού προς όφελος του λαού προϋποθέτει ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης με κοινωνικοποιημένο τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και εργατικό έλεγχο. Δρόμο που μπορεί να ανοίξει ο λαός μας με την πάλη του.

Οι διεκδικήσεις μας ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης στοχεύουν στη συνολική ανατροπή της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού, που επιτρέπει την επιχειρηματική δράση με κριτήριο το κέρδος τόσο από ιδιωτικούς ομίλους όσο και από δημοτικές και μικτές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες. Αγώνας για φθηνό, ελεγμένο, ποιοτικό νερό για το λαό. Για πλήρη σταθερή εργασία για το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο. Για κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής της οδηγίας της ΕΕ για το νερό και της σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αυτός ο αγώνας σήμερα περνάει από το αντιπάλεμα κάθε μορφής ιδιωτικοποίησης, ενάντια στην ανταποδοτικότητα και την επιβάρυνση του λαού. Δένεται με την απαίτηση για Ενιαίο Κρατικό Φορέα Διαχείρισης του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σ’ αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούμε – διεκδικούμε τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, για έργα αναγκαία, όπως αναλυτικά αναφέρουμε στην εισήγηση. Στηρίζουμε την πάλη των εργαζομένων για μόνιμη σταθερή δουλειά με δικαιώματα και απαιτούμε την πρόσληψη προσωπικού. Το σύνολο των διεκδικήσεων, πρώτα και κύρια αφορά, το λαϊκό κίνημα».

Να τονιστεί ότι η ΔΕΥΑ Πάτρας είναι η μεγαλύτερη ΔΕΥΑ από τις 132 της χώρας εξαιρουμένων της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. Έχει την ευθύνη υδροδότησης 300 χιλιάδων κατοίκων.

Σχόλια:

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top