Το Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στην προσπάθειά του για ενίσχυση της εθελοντικήs αιμοδοσίας και την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε αίμα, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο, θα βρίσκεται στην πλατεία Γεωργίου την:

ΠΕΜΠΤΗ 20/07/2017 από 09.30 π.μ έως 13.00μ.μ

ΤΡΙΤΗ 25/07/2017 από 09.30 π.μ έως 13.00μ.μ

ΠΕΜΠΤΗ 27/07/2017 από 09.30 π.μ έως 13.00μ.μ

Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι ταυτόχρονα με την αιμοληψία θα γίνεται και ενημέρωση για την εθελοντική δωρεά αιμοπεταλίων και μυελού των οστών.