Εργασία Πάτρα: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Πάτρα, Αχαΐας – Περιγραφή Θέσης Παρακολούθηση, έλεγχος και ανάλυση κόστους προμηθειών Κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών όλων των τμημάτων Ανάλυση στοιχείων πωλήσεων Σύνταξη οικονομικών αναφορών Παρακολούθηση και ανάλυση των κέντρων κόστους. Γνώση και εμπειρία σε θέματα ΚΒΣ, ΦΠΑ, αποθηκών και…Περισσότερα για αυτή την θέση εδώ

Σχόλια:

more recommended stories