ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Από τα ΚΕΠ γίνεται η χορήγηση 60 πιστοποιητικών

Σε 60 ανέρχονται τα πιστοποιητικά άλλων φορέων όπως ΟΑΕΔ, ασφαλιστικών ταμείων  (ΙΚΑ, ΟΓΑ,ΟΑΕΕ, ΝΑΤ), ΕΛΓΑ αλλά και του υπουργείου Οικονομικών (e-Παράβολο, Φορολογική Ενημερότητα, Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης), που μπορεί να παραλάβει ο πολίτης μέσω της Πύλης ΕΡΜΗΣ και των ΚΕΠ.

Τα ΚΕΠ έχουν διασυνδεθεί ηλεκτρονικά με τα πληροφοριακό σύστημα του Φορέα που τις παρέχει. Το αποτέλεσμα της υπηρεσίας (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης) παραδίδεται αυτόματα στον πολίτη χωρίς να απαιτούνται 2 επισκέψεις  στο ΚΕΠ (μία για αίτηση και μία για παραλαβή).

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της aftodioikisi.gr, για περισσότερες από 1.000 υπηρεσίες, ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το θεσμικό πλαίσια και τα βήματα εκτέλεσης της διαδικασίες. Πρόκειται για πιστοποιημένες διαδικασίες που παρέχονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της χώρας.

Οι 60 online υπηρεσίες μέσα από ΚΕΠ είναι οι εξής:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ1.       Βεβαιώσεις Συντάξεων ΙΚΑ για Φορολογική Χρήση2.       Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού ΙΚΑ

Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Χορήγηση Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΝΑΤ1.       Βεβαίωση ύψους Μηνιαίων Αποδοχών Κύριας και Επικουρικής2.       Ενημερωτική Εκτύπωση Βεβαίωσης για φορολογική χρήση3.       Συγκεντρωτικά Εκκαθαριστικά Σημειώματα Εξαμήνου

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υπουργείου οικονομικών1.       Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο)2.       Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας3.       Χορήγηση Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης

Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου

Ασφαλιστικές Ενημερότητες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ1.       Βεβαίωση μη Οφειλής – Ασφαλιστικής Ενημερότητας2.       Βεβαίωση Οφειλής

Ένταξη στο πρόγραμμα Ευάλωτοι Πελάτες / Πελάτες Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΓΑ – Αγροτικής Εστίας ΛΑΕ1.       Βεβαιώσεις Συντάξεων ΟΓΑ για Φορολογική Χρήση2.       Αίτηση Προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας3.       Καταχώρησης Κράτησης Δωματίου για τα Προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού ΛΑΕ/ΟΓΑ4.       Βεβαίωση Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική χρήση

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΕ1.       Βεβαίωση Εισφορών2.       Βεβαίωση Αποδοχών3.       Τρίμηνo Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΛΓΑ1.       Βεβαίωση καταβολής εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α.2.       Ασφαλιστική ενημερότητα3.       Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛ.Γ.Α. και Κ.Ο.Ε.4.       Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής5.       Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου

6.       Ανάλυση καταβολής εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

7.       Βεβαίωση Αποδοχών Ανταποκριτή (για συνεργάτες ΕΛΓΑ)

8.       Βεβαίωση ΑποδοχώνΟριοδείκτη (για συνεργάτες ΕΛΓΑ)

9.       Ανάλυση Αποδοχών Ανταποκριτή (για συνεργάτες ΕΛΓΑ)

Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)1.       Τροποποίηση Στοιχείων – Ενημέρωση υπάρχοντος ΑΜΚΑ2.       Απόδοση νέου ΑΜΚΑ3.       Έκδοση βεβαίωσης ΑΜΚΑ

Ηλεκτρονική Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων

Βεβαιώσεις Εθνικού Δημοτολογίου1.       Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης2.       Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας3.       Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης4.       Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ

Πιστοποιητικά Ειδικού Ληξιαρχείου1.       Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου2.       Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης3.       Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ

1.       Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση)2.       Βεβαίωση χρόνου ανεργίας για προηγούμενο χρονικό διάστημα3.       Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας έως 29 ετών4.       Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης5.       Βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας6.       Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών

7.       Βεβαίωση οικονομικών συναλλαγών

8.       Ανανέωση Δελτίου ανεργίας

9.       Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

10.    Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΕ

11.    Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

12.    Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

13.    Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

14.    Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

15.    Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΞΕΤΙΣΑΝ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

16.    Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

17.    Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΠΑ)

18.    Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Παραγγελία ΦΕΚ σε έντυπη μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο

Πρόγραμμα ανθρωπιστικής Κρίσης (Υποβολή αίτησης – Αναζήτηση και Εκτύπωση Αποτελεσμάτων – Υποβολή Αιτήματος Επανεξέτασης (Ένσταση) – Καταχώρηση Συμπληρωματικών Στοιχείων

Σχόλια:

more recommended stories